Categorieën
Handig

Je Facebook account deactiveren en verwijderen, hoe doe je dat?

Heb je een Facebook account, maar wens je er (tijdelijk) geen gebruik meer van te maken? Of wil je na de privacy-schandalen liever helemaal niks meer met Facebook te maken hebben? Dan is deze video voor jou.

Een Facebook account aanmaken gaat heel makkelijk. Er nadien weer uitstappen is niet zo moeilijk, maar het heeft toch wat meer voeten in de aarde dan nodig. Volg de stappen in deze video:

Merk op dat er een wezenlijk verschil is tussen het deactiveren van je account en het definitief verwijderen ervan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *